Orginal retro 50s style tile throughout in Black & White.